Aktiviteter | Toiminta


Syftet med föreningen är att främja och utveckla opera- och musikteaterverksamhet samt annan musikverksamhet och verka för att tillfredsställa opera- och musikteater- samt musikverksamhetsbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ooppera- ja musiikkiteatteri- sekä muuta musiikkitoimintaa ja vastata yhdistyksen kotipaikkakunnan ja sen lähiympäristön ooppera- , musiikkiteatteri- sekä  muuhun musiikkitoimintaan liittyviin tarpeisiin.